ntr最新番号

ntr最新番号

徐灵胎曰∶“苏州钱复庵咳血不止,诸医以血证治之,病益剧。西人曰∶人身心肺关系尤重,与脑相等。

再入芡实、白糖、白面,用所浸原水,和作极薄小饼,烙成焦黄色,随意食之。”愚曰∶“兄之论固佳,然犹有剩义。

邑人某,年二十余,贸易津门,得消渴证。延愚诊视,其脉数至六至,兼有沉濡之象。

是拟此寒降汤,重用赭石,以代大黄降逆之力,屡次用之,亦可随手奏效也。 李时珍谓∶“服之令人昏昏如醉,可作麻药。

且肝为藏血之脏,得芍药之凉润者以养之,则宁谧收敛,而血不妄行。方书恒以一方治急、慢惊风二证,殊属差谬。

毛××又尝治一少妇,患痫风。继用清金益气汤、贝母、牛蒡子各加一钱,连服十余剂,以善其后。

Leave a Reply